e
sv

Sıhhat dalını geleceğe taşıyacak 10 unsurluk yol haritası belirlendi

123 Okunma — 09 Temmuz 2022 12:48
avatar

ANKA

 • e 0

  Mutlu

 • e 0

  Eğlenmiş

 • e 0

  Şaşırmış

 • e 0

  Kızgın

 • e 0

  Üzgün

İlaç Sanayisi Patronlar Sendikası ve Turgut İlaçları iş birliği ile düzenlenen Tıp Bilimi-Sağlık Bölümünde AR-GE Stratejileri ve Dünya Sıhhati Online Ortak Akıl Toplantısı, tıp ve ilaç sanayisinden çok bedelli paydaşları bir ortaya getirdi. Toplantı, Hakan Güldağ moderatörlüğünde başta ‘Dünya tıp biliminde ve sıhhat kesiminde, yeni devirde AR-GE çalışmaları neyi vadediyor, bu çalışmalar, dünya sıhhatinin geleceğine nasıl taraf verecek?” olmak üzere 7 gündem unsuru üzerinde ağırlaştı. Toplantıda, ülkemizde AR-GE çalışmalarının ve inovasyon eksikliğinin tesirleri tartışılırken, tahlil için izlenmesi gereken 10 unsurluk yol haritası oluşturuldu.

Tıp Bilimi-Sağlık Kesiminde AR-GE Stratejileri ve Dünya Sıhhati Online Ortak Akıl Toplantısına İEİS Disiplin Şurası Üyesi ve Türkiye Biyoteknolojik İlaç ve Aşı Platformu Lideri Murat Barlas, Turgut İlaçları İdare Heyeti Lideri Tunç Turgut, Harvard Üniversitesi’nden  Prof. Dr. Gökhan Hotamışlıgil, İ.Ü. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Nöroloji Anabilim Kısmı Öğretim Üyesi Prof. Aksel Siva, Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Temel Tıp Bilimleri Kısmı Öğretim Üyesi Prof. Berrak Yeğen, İstanbul Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erdal Cevher, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fazilet Bilensoy, Ares Pharmaceuticals İcra Kom. Başkanı Prof. Dr. Fatih M. Uçkun, Araştırmacı -Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi / Dahili Tıp Bilimleri Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Haznedaroğlu, İstanbul Gelişim Üniversitesi / Diş Hekimliği  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kemal Sıtkı Türker, Hacettepe Üniversitesi Nörolojik Bilimler ve Psikiyatri Enstitüsü Dahili Tıp Bilimleri Bölümü  Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turgay Dalkara, İlaç Endüstrisi İşverenler Sendikası Kamu ve Akademik İlgiler Danışmanı Ecz. Vedat Eğilmez katıldı.

Toplantıda, iştirakçiler tarafından tıp bilimini ve sıhhat bölümünü geleceğe taşıyacak yol haritasının 10 parametresi şu formda belirlendi;

1.Yüksek yatırım gerektiren ilaç geliştirme süreçlerine devletimizin daha faal takviyesi gerekmektedir

Türkiye’de geliştirilen ve üretilen Ar-Ge ağır eserlerin, bilhassa biyobenzer ilaçların ülkemiz şartlarını dikkate alarak geliştirilen mevzuatla desteklenmesi ve yüksek yatırım gerektiren süreçlere devletimizin kâfi nakit finansal dayanak sağlaması başarıyı getirecektir. Devletimizin hayata geçirdiği projeler olduğunu biliyoruz. Bu alanda biyoteknolojinin Ar-Ge’den ruhsatlandırmaya, fiyatlandırmadan geri ödemeye ve yatırım takviyelerine kadar kamunun tüm siyaset alanlarında önceliklendirilmesinin elzem olduğunu kıymetlendiriyoruz. Devletimizin Ar-Ge alanındaki mahallileşme siyasetleri da çok kıymet arz etmektedir. Hami ve geliştirici mevzuatlar, önceliklendirme, ilgili otorite bünyesinde teknik ve bilimsel manada idari yapı, finansman ve Ar-Ge fonları üzerine yapılabilecek çalışmalar, fikri mülkiyet hakları ve süreç idaresi çok değerlidir.

2. Milletlerarası iş birliklerinin artması Türkiye’yi küresel olarak tesirli bir oyuncu yapacaktır

Kurulan ve kurulması planlanan teknokent ve teknoparklar, bu yerleşkelerde oluşacak bilim, finansman ve kuluçka merkezleri gelişime çok katkı sağlayacaktır. Bu kapsamda, uzun müddetli ve kâfi kaynağın olduğu dayanak paketleri oluşturulmalıdır. Girişimcilik programları oluşturulması, start-up’lara takviye verilmesi ve milletlerarası iş birliklerine sıcak bakılması ülkemizin küresel olarak daha tesirli bir oyuncu olmasını sağlayacaktır.

3. Beyin göçünün önlenmesi için teşvik düzenekleri geliştirilmelidir

Sektörde zati kâfi seviyede olmayan nitelikli çalışanın yurtdışına göçünün önlenmesi çok büyük ehemmiyet taşıyor. Türkiye’de devlet tarafından desteklenen fakat bağımsız işleyen araştırma enstitüleri kurularak düzgün yetişmiş gençlerin ülke içinde kalması sağlanabilir. Ayrıyeten proje davetlerinde, öğrenci yetiştirme kaidesinin olması, başarılı öğrencilere burs ve ilerde istihdam sağlanması üzere ortak akla uygun birçok teşvik metodu düşünülebilir.   Kamu-üniversite-sanayi güç birliğiyle aksine beyin göçünü başlatmalıyız.

4. Veritabanını âlâ kullanan şirketler süratli karar verme yeteneğine kavuşacaklar

Halihazırda dünyada sıhhat alanında oluşmuş çok büyük bir bilgi tabanı var. Genel manada ilaç sanayisi yakın bir vakitle kıyaslandığında bile çok hacimli bilgi üreten bir kesim halini aldı ve bu trendinin güçlenerek devam etmesi beklenmekte. Şirketler, yeni alanlara odaklanma kararı verirken bu bilgileri faal bir halde kullanarak çok süratle ve sağlıklı karar verme yeteneği kazanabilir. Türkiye’nin bu alanlarda çok avantajı var, zira dijital alanda aktif olan bir genç jenerasyon var. Bu gençler yapay zeka mevzularına da çok ilgi duyuyorlar. Bu alan hem Türkiye hem de dünya açısından kıymetli.

5. İlaç geliştirmenin yanı sıra tesirli tedavi geliştirmek değer kazanmaktadır

İlaç kesiminin önündeki fırsatlardan birisi de yeni molekül geliştirme maksatlarının yanı sıra tesirli tedaviler geliştirmektir. Yani muadil ilaçlarla yapılan yeni kombinasyonlar, eklenen yeni endikasyonlar Türkiye’yi bu alanda daha başarılı kılabilir. Bu araştırmaların sonucunda yurt dışından büyük fonlar gelebilir, Ar-Ge çalışmalarımıza büyük takviye sağlar, birebir vakitte ihracatta rekabeti lehimize çevirir.

6. Ucuz ilaç siyaseti ile ilaç sanayisinin geleceğe hazırlanması mümkün değildir

Ar-Ge konusunda sonuç almış ülkelerle karşılaştırdığımızda bizde gerçek dalın öz sermayelerinin yetersiz kaldığını görüyoruz. Bunun ana sebeplerinden birisi ucuz ilaç siyasetidir. En ucuz ilaca sahip olmak siyaseti yerine, başta biyobenzer olmak üzere geliştirilen yeni ilaçlar sayesinde ilaç sanayisinde öncü ve dış ticaret istikrarı en fazla artı veren ülkeler pozisyonuna gelme siyaseti amaç olarak alınmalı.

7. Güney Kore örneğinden çok başarılı dersler çıkarılabilir

Güney Kore son 25 yıldır uyguladığı ve kamu, akademi ve özel kesim iş birliğine dayanan biyoteknoloji siyasetiyle lokal firmaları destekledi, bu alana her yıl çok değerli fonlar ayırdı. Türkiye’de de biyobenzer ilaç geliştirme konusunda yatırımcılara dayanakların artırılması gerek. Şu anda ilaç sanayine verilen takviyeler daha çok vergi muafiyeti formunda. Bu kapsamdaki bir dayanakla yatırımcıyı teşvik etmek pek mümkün gözükmüyor. Bu alanda muvaffakiyet için nakit finansal takviye sağlanması kıymet taşıyor. Tekrar Güney Kore örneğinde olduğu üzere ülkede geliştirilen ve üretilen biyobenzer ilaçların mevzuatla desteklenmesi de çok değerli.

8. Türkiye, ithalata bağımlılığı ortadan kaldıracak muadil ilaçlar ve biyobenzerler geliştirmelidir

Türkiye’nin öncelikli muhtaçlığı, ülke için de ekonomik yarar sağlayacak bir husus, ilaç ithalatını azaltmanın yollarını aramak olmalı. Türkiye, muadil ilaçların ve biyobenzerlerin geliştirilmesiyle bu alanda muvaffakiyete ulaşacaktır. Bu bahis, Ar-Ge alanındaki en acil bahistir.

9. Türkiye’de geliştirilen ilaçlara verilen takviyenin artması Gerekmektedir

Türk ilaç sanayii için verilen dayanaklar, daha çok vergi muafiyetleri, vergi takviyeleri biçiminde. Yani bir eseri geliştirilip, uzun yıllar yatırım yapılıp, eser piyasaya çıktıktan sonra alınacak vergi dayanaklarıyla yatırımcıyı teşvik etmek zordur. Bu nedenle, yeni iş süreçleriyle birlikte büyük ölçekli yatırım gerektiren bu alanda kamunun daha faal bir dayanak siyaseti geliştirmesi elzemdir.

10. Yurt dışındaki bilimsel diaspora ile iş birliği yapılması şarttır

Tüm dünyada profesyonel manada yeni açılımlar yapmak isteyen ve bunun için de yeni yapılar arayan çok sayıda bilim insanı var. Bu bilim insanlarının güvenlik içerisinde ve uzun vadeli bir mevzuya odaklanabilecekleri yapıların oluşturulması gerek. Türkiye’nin süratle büyüyen bir bilimsel diasporası var, bilhassa genç jenerasyonda muazzam bir ivme var. Bu genç nesille da daha olumlu bağlar kurulması, hatta birçoğunun geri dönüp ülkesinde çalışması ya da iş birliği yapması (bazı basitçe çözülebilecek lojistik düzenlemeleri de yaparak) mümkün olabilir.

Sıradaki içerik:

Sıhhat dalını geleceğe taşıyacak 10 unsurluk yol haritası belirlendi